( )
 

 
     

 
  > 00 EDUCATIONAL EVENTS > 00 Edu Issues & Problems
 

 
 
 

 Mẹo biến nh* trần thấp th*nh cao thoáng

    #1
rfvtgb
Mẹo biến nh* trần thấp th*nh cao thoáng
04-12-2017, 05:11 AM[img]http://thietkeduongdai.com/wp-*******/uploads/2017/03/M%E1%BA%B9o-bi%E1%BA%BFn-nh%C3%A0-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%A5p-th%C3%A0nh-cao-tho%C3%A1ng-500x437.jpg[/img]
POSTED BY: TKDUONGDAI 21 THÁNG BA, 2017

Kinh nghiệm của các gia đình có trần thấp ch*nh l* ch*nh l*m rèm cao hơn khung c*a sổ.

1. Sơn trần, tường với m*u

[img]http://thietkeduongdai.com/wp-*******/uploads/2017/03/M%E1%BA%B9o-bi%E1%BA%BFn-nh%C3%A0-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%A5p-th%C3%A0nh-cao-tho%C3%A1ng.jpg[/img]

Dù gia chủ lựa chọn bộ sofa lớn nhưng trong Căn hộ trần thấp không bị cảm giác ch*t chội bởi sự lựa chọn m*u sơn hợp lý, những cánh c*a rộng mở ra ngo*i vườn.

[img]http://thietkeduongdai.com/wp-*******/uploads/2017/03/M%E1%BA%B9o-bi%E1%BA%BFn-nh%C3%A0-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%A5p-th%C3%A0nh-cao-tho%C3%A1ng-1.jpg[/img]

M*u trắng được dùng xuyên suốt hỗ trợ xóa nh* sự ngăn cách giữa trần, tường nh*.

[img]http://thietkeduongdai.com/wp-*******/uploads/2017/03/M%E1%BA%B9o-bi%E1%BA%BFn-nh%C3%A0-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%A5p-th%C3%A0nh-cao-tho%C3%A1ng-2.jpg[/img]

Không gian hẹp dễ dẫn tới cảm giác b* bức tuy v*y m*u trắng được dùng nằm ở cả sơn tường, trần, ới nội thất hỗ trợ xóa đi cảm giác đó.

2. Đưa các yếu tố thẳng đứng v*o phòng

[img]http://thietkeduongdai.com/wp-*******/uploads/2017/03/M%E1%BA%B9o-bi%E1%BA%BFn-nh%C3%A0-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%A5p-th%C3%A0nh-cao-tho%C3%A1ng-3.jpg[/img]

Tủ sách cao đến sát trần nh* không chỉ mở rộng diện t*ch để cho đồ m* còn tạo ảo giác hút mắt lên cao.

[img]http://thietkeduongdai.com/wp-*******/uploads/2017/03/M%E1%BA%B9o-bi%E1%BA%BFn-nh%C3%A0-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%A5p-th%C3%A0nh-cao-tho%C3%A1ng-4.jpg[/img]

Chiếc đèn cây thanh thoát đẩy chiều cao của nh* l* điểm nhấn ấn tượng.

[img]http://thietkeduongdai.com/wp-*******/uploads/2017/03/M%E1%BA%B9o-bi%E1%BA%BFn-nh%C3%A0-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%A5p-th%C3%A0nh-cao-tho%C3%A1ng-5.jpg[/img]

Kinh nghiệm của các gia đình có trần thấp ch*nh l* ch*nh l*m rèm cao hơn khung c*a sổ.

3. Hạ độ cao của đồ nội thất

[img]http://thietkeduongdai.com/wp-*******/uploads/2017/03/M%E1%BA%B9o-bi%E1%BA%BFn-nh%C3%A0-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%A5p-th%C3%A0nh-cao-tho%C3%A1ng-6.jpg[/img]

Lời khuyên n*y có vẻ trái ngược v* với việc đưa những nhân tố thẳng đứng v*o nh*. Tuy nhiên, b*n ghế thấp xuống, khoảng tường trống mênh mông sẽ hòa v*o cùng với trần nh*.

[img]http://thietkeduongdai.com/wp-*******/uploads/2017/03/M%E1%BA%B9o-bi%E1%BA%BFn-nh%C3%A0-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%A5p-th%C3%A0nh-cao-tho%C3%A1ng-7.jpg[/img]

Bạn vẫn có thể kết hợp mọi mẹo với nhau để cho đem lại cảm giác sinh động cho một căn nh* như liên kết giữa b*n ghế thấp, đèn cây cao hay những tác phẩm trang ho*ng dọc tường.

[img]http://thietkeduongdai.com/wp-*******/uploads/2017/03/M%E1%BA%B9o-bi%E1%BA%BFn-nh%C3%A0-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%A5p-th%C3%A0nh-cao-tho%C3%A1ng-8.jpg[/img]

B*n ghế, đồ trang ho*ng được đặt nằm tại góc xa của nh* hỗ trợ phòng khách tầm mắt được mở rộng hơn.

4. Nhấn mạnh v*o lợi *ch rộng rãi của căn phòng

[img]http://thietkeduongdai.com/wp-*******/uploads/2017/03/M%E1%BA%B9o-bi%E1%BA%BFn-nh%C3%A0-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%A5p-th%C3%A0nh-cao-tho%C3%A1ng-9.jpg[/img]

Chủ nh* dùng bức tranh khổ ngang kéo d*i nhấn mạnh v*o ưu điểm của căn phòng rất rộng.

[img]http://thietkeduongdai.com/wp-*******/uploads/2017/03/M%E1%BA%B9o-bi%E1%BA%BFn-nh%C3%A0-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%A5p-th%C3%A0nh-cao-tho%C3%A1ng-10.jpg[/img]

Chủ nh* kết hợp nhiều yếu tố để cho tăng chiều cao cho ngôi nh* như cây xanh cao sát trần hay chỉ trang ho*ng một bức tranh duy nhất cho bức tường thoáng hơn. Ngo*i ra, tủ sách thấp chạy dọc nh* khiến môi trường có vẻ d*i hơn.

[img]http://thietkeduongdai.com/wp-*******/uploads/2017/03/M%E1%BA%B9o-bi%E1%BA%BFn-nh%C3%A0-tr%E1%BA%A7n-th%E1%BA%A5p-th%C3%A0nh-cao-tho%C3%A1ng-11.jpg[/img]

Các bức tranh được xếp đặt trên giá khiến bạn quên đi ấn tượng về trần thấp


 
 

> 00 EDUCATIONAL EVENTS > 00 Edu Issues & Problems

« | »


07:02 PM


- -

:        
  :

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.